Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

wastes

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Zpracování a využití plastových odpadů se zaměřením na komunální odpady
 (Jana JISLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gr618a// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Úprava nebezpečných odpadů na jiné kategorie a možnost jejich využití.
 (Marián Starý)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106192 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Kritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unie
 (Jitka Johnová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tug22/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Použití ekotoxikologických testů s půdními mikroorganismy a bezobratlými pro hodnocení vlivu bioodpadů na zemědělskou půdu
 (Šárka Křepelková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7tr5/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Mineralogie důlních odvalů a strategie pro jejich rekultivaci
 (Ludvík Raab)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahepz/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocování účinnosti destrukce či nevratné transformace POPs v odpadech při použití různých technologií
 (Lucia Micháliková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drunz/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Metody odběru tuhých odpadů
 (Pavlína Zaoralová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119668 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pneumatická separace nerostných surovin a odpadů.
 (Jan Fryč)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137517 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Valorizace zemědělských odpadů pomocí fermentačních procesů
 (Monika Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//i6gxvc// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Využití zemědělských a průmyslových odpadních surovin jako substrátu pro výrobu kyseliny mléčné
 (Lucia Gharwalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//uk9p17// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)