Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

s3

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Rotačně nanášené Er\hindex{3+} a Er\hindex{3+}/Yb\hindex{3+} dopované tenké vrstvy GeS\dindex{2} a (GeS\dindex{2})\dindex{80}(Ga\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{10}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{10}
 (Tomáš Halík)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//64651t// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Architektura 3M značek a práce s nimi, case study 3M – z pohledu B2B, interních specialistů a marketérů
 (Jan Vojta)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70446 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Syntéza inhibitorů kináz s 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2\kur{H}-indol-2-onovým skeletem
 (Lukáš Marek)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//drf1da// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni Bílé Hoře, mapové listy: Plzeň 7-3/1 a Plzeň 7-3/3
 (Jana VOGELTANZOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gn8sml// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Syntéza 2-fenyl-2-nitro-2,3-dihydro-1\kur{H}-inden-1-olu s využitím intramolekulární \kur{Henryho} reakce
 (Kamila Dostálová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4w8wq4// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Fotoindukované jevy v tenkých vrstvách As\dindex{2}S\dindex{3} a As\dindex{40}S\dindex{55}Te\dindex{5}
 (Stanislav Šlang)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//toub4f// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

3D numerický výpočet proudění v modelu axiálního výstupního hrdla turbíny ŠKODA a porovnání s 3D výpočty stejného typu hrdla na díle
 (Lukáš Mrózek)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104797 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Manipulace s 3D modely v mobilních aplikacích
 (Iva Dorazínová)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y0x63x// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Práce na příbuzné téma

Interakce s 3D objekty v rozšířené realitě na platformě Android
 (Matej Oravec)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9op1/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)