Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ocel T24

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Druhy ocelí pro použití v jaderné energetice-mezikrystalová koroze oceli 316L.
 (Lenka Karczmarczyková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114577 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Problematika výroby vysoce legovaných ocelí určených pro energetiku a petrochemický průmysl
 (Pavel Machovčák)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101235 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení lomového chování ocelí pro energetiku
 (Markéta Zounová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104588 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výroby oceli A350LF2 pro výrobu komponent pro jadernou energetiku
 (Gabriela Očenášová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89598 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Stanovení napěťově deformačního chování materiálů pro energetiku
 (Klára Kuchaříková)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99116 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Materiálové aspekty ocelí pro aplikace v energetice
 (Lukáš Pčolár)

2022, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//76o38d// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Creepové vlastnosti nových ocelí pro energetiku
 (Jakub Szkandera)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94848 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Strukturní stabilita a žárupevnost ocelí pro použití v energetice
 (Jan Holešinský)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111222 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití mikrolegovaných ocelí ve výrobcích pro energetiku.
 (Pavel PODANÝ)

2011, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ndtnx// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Žáropevné oceli pro použití v energetice
 (Jakub Řehořek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82151 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)