Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

protiproudá, chromatografie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Teoretická predikce teplot vzplanutí směsí alternativních paliv
 (Kateřina Francová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110061 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Predikce chaotických časových řad
 (Martin Dědič)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23188 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Práce na příbuzné téma

Predikce počtu pacientů s vybranými diagnózami na základě epidemiologických informací v datech NZIS
 (Lucie Klímová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abv3r/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Predikce pravděpodobnosti výskytu patogenů v populacích hlodavců
 (Jan Závala)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdsyz/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma