Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

separace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)
 (Pavel Šmak)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswe3/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Separace bakteriálních buněk a jejich složek pomocí magnetických částic a následné využití v diagnostice
 (Tereza Mráčková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgjhf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie
 (Jan Fiala)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn20j/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Separace a frakcionace komplexních proteinových směsí před LC-MS/MS
 (Martina Grochalová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wu3r8/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Exprese izoforem těžkého řetězce myozinu v srdci a jejich elektroforetická separace
 (Romana Ševčíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apkws/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Metody separace anorganických sirných látek
 (Štěpánka Štrajtová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ts5tp/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Separace laktátdehydrogenas afinitní chromatografií
 (Nikola Novotná)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/onuv7/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Separace PCR produktů kapalinovou chromatografií
 (Marta Šiborová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hanhn/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Nové metody pro dvourozměrné separace složitých biologických vzorků
 (David Viktorín)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l7bfp/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater
 (Milan Ročeň)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcsjl/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)