Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Monolitický, železobetonový, skelet

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Péče o osoby se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí
 (Tomáš SNÁŠEL)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//viuezh// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Návrh vycházkové trasy pro osoby se sníženou mobilitou na území ŠLP ML Křtiny
 (Klára Bartošová)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//42nnqq// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí
 (Martin Řezníček)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bo0fzw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Bytový dům pro osoby se sníženou schopností pohybu s rehabilitačním centrem – návrh vnitřního vodovodu s využitím šedé vody
 (Veronika Bačáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129318 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh zpřístupnění a doprovodného mobiliáře pro osoby se sníženou mobilitou na lokalitě Ke Školkám (ŠLP ML Křtiny)
 (Zuzana Daníčková)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yicc6i// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh automobilové sedačky pro osoby se sníženou pohyblivostí
 (Karolína PETELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e3it9q// | Strojní inženýrství / Konstrukce zdravotnické techniky | Práce na příbuzné téma

Cestovní ruch pro osoby se zhošenou mobilitou
 (Tereza Bělinová)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/86057 | Management / | Práce na příbuzné téma

Komunikace se seniory s demencí v domově se zvláštním režimem
 (Lenka Kondisová)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10484 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Práce na příbuzné téma

Péče o nevyléčitelně nemocné, umírání a smrt se zaměřením na osoby trpící demencí a jejich rodinné pečující
 (Silvie Pecharová)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10737 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Práce na příbuzné téma

Vyrovnávání se ztrátou zaměstnání u osob se sníženou pohyblivostí
 (Karolina Huzanová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//rykz5c// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)