Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

lasery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pulsní laserová depozice vrstev a heterostruktur oxidů přechodových kovů a studium jejich magnetických a elektronových vlastností
 (Michal Kiaba)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy7jz/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Příprava metastabilní Al-Pb slitiny pomocí pulsní laserové depozice
 (Adéla KAŠPAROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7evkoa// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Tenké polymerní vrstvy připravené pulzní laserovou depozicí
 (Eduard Šram)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3fj5m1// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Testování tenkých vrstev připravovaných pulzní laserovou depozicí pro využití v medicíně
 (Zbyněk Benda)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//fizzku// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Tenké polymerní vrstvy připravené pulzní laserovou depozicí
 (Eduard Šram)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3fj5m1// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Tenké polymerní vrstvy připravené pulzní laserovou depozicí
 (Eduard Šram)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3fj5m1// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Plazmové polymery na bázi PLA s laditelnou permeabilitou/biodegradabilitou
 (Liliana Kučerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uotu1y// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Konjugované polymery pro elektroniku - experimentální studie vybraných materiálů pro přípravu tenkých vrstev.
 (Jiří Bartoš)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7owjq5// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Afinitní elektrochromatografie uvnitř křemenných kapilár pokrytých vrstvou polymerů
 (Petra Marková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//k2asgq// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Syntetické polymery pro využití v biomediciálních aplikacích, jejich využití pži léčbě chronických ran
 (Martin PARKÁN)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uspmk5// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma