Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zaměstnatelnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)
 (Markéta Horáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bt2qm/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)
 (Markéta Horáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bt2qm/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce
 (Klára Vyhlídalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb0cs/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Příčiny přivádějící klienty k využití služeb azylového domu a jejich přístup k aktivnímu zapojení do řešení vlastní situace
 (Veronika NAWAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtlwzp// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Úprava systému vzdělávání a rozvoje ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
 (Kateřina Nerušilová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112907 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)
 (Markéta Horáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bt2qm/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Připravenost krajských vzdělávacích a výcvikových středisek poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb na problematiku mimořádných událostí s hromadným postižením osob
 (Illya BRAMSKIY)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//40o4ib// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Efektivita programů vzdělávání a pracovního výcviku pro skupiny, ohrožené na trhu práce
 (Martin BREZINA)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uazg3y// | Sociálni politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza nezaměstnanosti v Ústeckém kraji ČR v letech 2007 – 2015 se zvláštním zřetelem na ohrožené skupiny osob, případová studie okres Teplice
 (Jaroslav Lachman)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51027 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Poradenské programy jako prostředek k motivaci vzdělávání nezaměstnaných.
 (Olga MASLENOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6hn291// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)