Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Československo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Osvobozené divadlo jako politické médium
 (Antonín Svoboda)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12131 | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Scénická architektura Bedřicha Feuersteina a nástup konstruktivistické estetiky na divadle meziválečné avantgardy
 (Naděžda Zajvarová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9sc5/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Meziválečná tvorba Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka v době Osvobozeného divadla
 (Veronika SOUKUPOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xhw1ct// | Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života | Práce na příbuzné téma

Působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Československu v období od Druhého vatikánského koncilu do pádu komunistického režimu
 (Vendula Anna MALICHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zh9r1y// | Učitelství pro základní školy / Učitelství náboženství pro základní školy - Katechetika | Práce na příbuzné téma

Karel Weigner a jeho tělovýchovné snahy v meziválečném Československu
 (Jitka MASOPUSTOVÁ)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p70xe3// | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)
 (Pavlína Caranová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri13k/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)
 (Martina Melchertová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v430j/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

ŽIVOTNÍ STYL A KULTURA V ČESKOSLOVENSKU - Bytová a oděvní kultura v Československu
 (Andrea BRADNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qj5irs// | Humanitní studia / Společenské vědy (dvouoborové) - Historie (dvouoborová) | Práce na příbuzné téma

Kultura jazyka a kultura řeči v učebnicích 1. stupně základní školy
 (Marta Černá)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//z59izu// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

AGRO-KULTURA A IDENTITA V POMORAVIČÍ, Kultura, identita a udržitelný život v Pomoravičí
 (Pavla Franková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105484 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)