Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odval Hedvika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Sekvenční analýza forem rtuti v půdách, sedimentech a odpadu z těžby
 (Ondřej Zvěřina)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q34wn/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium výskytu vybraných plynných látek na ostravských termicky aktivních uhelných odvalech.
 (Aleš Božoň)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120129 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení rizik vlivu sekundární resuspenze prachových částic z termicky aktivních odvalů.
 (Michal Vaštyl)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133137 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik termicky aktivních odvalů pro životní prostředí
 (Filip URBAN)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hhzu6s// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Veronika Szelagová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119725 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Změny vegetačního krytu termicky aktivních odvalů Ostravské pánve
 (Daniel Měrka)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4i9gz9// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Monitoring vybraných toxických kovů v prachových částicích na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Vít Korbaš)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130257 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema
 (Šárka Grabovská)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130262 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema
 (Barbara Vaňková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium plynných emisí vybraných PAHs z termicky aktivní haldy Hedvika.
 (Jan Sovják)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130128 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)