Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sekundarni drtic

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh na modernizaci technologické linky v kamenolomu Bělkovice s ohledem na sekundární stupeň drcení
 (Richard Palisa)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86414 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Modernizace primární a sekundární části technologické linky Bělkovice.
 (František Heger)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119874 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Modernizace sekundární části technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Podhůra – studie
 (Martin Čech)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82692 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh zlepšení tvarového indexu (Si) finálního výrobku frakce 4/8 s použitím stávající technologie včetně ekonomického vyhodnocení a investiční návratnosti na provozovně Opatovice
 (Ľubomír Kovalčík)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103067 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Technologie výroby drceného kameniva v lomu Rančířov
 (Marek Gerhard Walter)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75913 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma