Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tezebni postupy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Návrh těžebních postupů s ohledem na výrobní technologii v kamenolomu Bystřec, následná sanace a rekultivace.
 (Jiřina Kukuricášová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137173 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh těžebních postupů v lomu Butkov v letech 2020-2025
 (Michal Šimíček)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119864 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh těžebních postupů a optimalizace dopravy v DP Tovačov I. na roky 2016-2025
 (Kateřina Pokorná)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119862 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Srovnání technologických postupů likvidace starých těžebních sond v podmínkách České republiky a Německa
 (Aleš Konečný)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137240 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh na další postup a zpracování těžené suroviny v kamenolomu Předhradí
 (Jan Hroch)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141459 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj báňských postupů v rámci procesu eia se zřetelem na korekce limitů
 (Václav Pilný)

2023, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//8rcj8i// | Hornictví (čtyřleté) / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh postupu těžby a zpracování sloupcovitého čediče v lomu Soutěsky
 (František Baar)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86891 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Vyčíslení nákladů při postupu těžby v zónách výskytu závalových polí na lomu Bílina
 (Martin Kavka)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107828 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh postupu lomu Želenice v platném POPD po vybudování nové komunikace
 (Martin Mikula)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86365 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Báňské řešení postupu kolejového zakladače ZD 2100 s návazností na kolesové rýpadlo K 800 v letech 2013 – 2022
 (Ladislav Gažík)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97773 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)