Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Rozpočtově orientované plánování nákladů ve výrobním podniku
 (Tomáš Dědek)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//i2hyp0// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Kalkulační systém a jeho využití v rámci cenové tvorby
 (Ota Pech)

2018, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//xkqdr1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a finanční management | Theses on a related topic

Návrh způsobu kalkulace lakovacího střediska
 (Andrea VOJTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5alqqv// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Analýza nákladů a přiměřeného zisku v rámci regulace cen v podmínkách vybrané obchodní společnosti oboru vodovodů a kanalizací
 (Monika Szturcová)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119237 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Metody stanovení cen nabídky v obchodech B2B
 (Jiří KUNC)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2246 | Strojírenská technologie / | Theses on a related topic

Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim
 (Gabriela Dolejší)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7579 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Náklady trestního řízení a jejich náhrada
 (Jan Sobota)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq7t3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Náklady spojené s užíváním drog versus náklady na léčbu závislosti na příkladu vybraného zařízení
 (Jana Lánská)

2012, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//127u3p// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice - náklady na vybudování a údržbu silničních sítí
 (Pavel Hotovec)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41396 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Vliv hustoty obyvatel na náklady obcí v České republice – náklady na vybudování a údržbu silničních sítí
 (Pavel Hotovec)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59174 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)