Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Aerosol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)
Globální distribuce atmosférických organických polutantů
 (Pavla Draštíková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdpoy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Dynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky
 (Anna Svobodová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ff2zr/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Fate of persistent organic pollutants in the atmosphere
 (Celine Degrendele)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh3vq/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí (angl.) | Práce na příbuzné téma

Semivolatilní organické polutanty ve Středomoří: dálkový atmosférický transport, (foto)chemie a výměna vzduch-moře
 (Marie Daniëlle Mulder)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cu4np/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium růstu uhlíkových nanotrubek a jejich funkcionalizace
 (Lukáš Michal)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmuk9/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Stanovení objemových koeficientů přestupu hmoty v kapalné a plynné fázi na sypané výplni NeXRing
 (Anna Hojgrová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//nh5vte// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností 1-adamantylimidazoliových ligandů pro supramolekulární komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny
 (Andrea ČABLOVÁ)

2021, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cy72kd// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Vývoj koncentrací prachových částic v ovzduší ve Zlíně v letech 2010-2012
 (Tereza KOUDELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dn5lii// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Měření částic prachu menších než 10 m v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic
 (Jakub Sirovátka)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128275 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)