Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Funkční diverzita mikrobiomu fyloplánu na vybraných druzích dřevin
 (Kristýna PAVLÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1b2ev8// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.
 (Markéta Táborská)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqf1z/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Diverzita autochtonních a allochtonních druhů keřů na území města Hradce Králové
 (Kamila Cupalová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11435 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita evropské vegetace: Propojení ekologie společenstev a makroekologie
 (Martin Večeřa)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpz2o/ | Ekologická a evoluční biologie / Ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti revitalizace území po těžbě na Mostecku
 (Michaela Husmanová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103007 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Edge of habitability: bird community on dump sites after uraninite mining
 (Kryštof KOREJS)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y6p1ag// | Zoologie / Zoologie - specializace Zoologie obratlovců | Práce na příbuzné téma

Execution synthesis: formal description and core dump interface
 (Martin Milata)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw0td/ | Informatika / Teoretická informatika | Práce na příbuzné téma