Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nizky jesenik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Problematika řešení výskytu netopýrů v důlních dílech (Nízký Jeseník)
 (Kateřina Lysová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137302 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Managementová opatření prvků hornické krajiny v ochraně přírody (Nízký Jeseník)
 (Luděk Strejček)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137311 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty ochrany přírody v hornické krajině po těžbě břidlice (Nízký Jeseník)
 (Veronika Prchlíková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129903 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Srovnání obnovy lesních porostů na vybraných kalamitních holinách v oblasti jížní části PLO Nízký Jeseník
 (Filip Váňa)

2021, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3pism7// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Geomorfologická charakteristika údolí Odry mezi vrchy Čížovice a Stráž (Nízký Jeseník)
 (Michal NĚMEC)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ndqrjc// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení možností rozvoje Místní akční skupiny Nízký Jeseník
 (Jana SLUNSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qtqgov// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Prostorové aspekty starých důlních děl ve vztahu k reliéfu Nízkého Jeseníku
 (Martin HECZKO)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iiqdjw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Těžba stavebních surovin v Nízkém Jeseníku
 (Pavla MIKULKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2vg2u6// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Vulkán Velký Roudný v Nízkém Jeseníku a jeho vztah k okolním vulkanickým výskytům
 (Sylvie Najmanová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gi966/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Zatopené lomy Nízkého Jeseníku
 (Michal ONDERKA)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s55n0s// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)