Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ochrana osobních údajů

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)
Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635)
 (Tomáš Miketa)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i9ebc/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zeměpisná označení, označení původu a zaručené tradiční speciality dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012
 (Terézia Išková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsk8v/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
 (Tereza FILIPOVÁ)

2018, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8nmj8z// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zpracování osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)
 (Lukáš ČERNÝ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mdel96// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Práva cestujících v letecké dopravě ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004
 (Renáta CHUDÁČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7wtjm4// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Práce na příbuzné téma

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 a jeho adaptace do národního práva ČR s vlivem na požární bezpečnost staveb
 (Eva Macáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106453 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza dopadů Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014
 (Klára Hrnčiříková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58025 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Komparace rad EU a Rady Evropy
 (Vendula Prosová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tdjqz/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)