Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioloužení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Flotace kovonosných surovin za účelem získávání ušlechtilých kovů
 (Rostislav Zajdler)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137454 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití mikroorganismů při separaci drahých a ušlechtilých kovů z kovonosných odpadů
 (Denisa Veisenpacherová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103363 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Využití bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci kovonosných odpadů s obsahem stříbra
 (Lukáš Kovář)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108066 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Genetické inženýrství u bioloužicích mikroorganismů
 (Jakub Svinka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aal17/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při bioloužení rud obohacených o drahé kovy
 (Kristýna Chvostková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129843 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Bioloužení kovů z popílků vzniklých při spalování uhlí
 (Klára Heřmanová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ienqnf// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Získávání kovů při bioloužení polymetalických rud
 (Jana Holubová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129842 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Získávání niklu z Ni-Cd baterií pomocí bioloužení
 (Radim Jablonka)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86156 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti bioloužení v oblasti nerotných surovin
 (Radim Jablonka)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75930 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma