Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

doprava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám
 (Tereza Vágnerová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d0ogb/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Trestní postih výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
 (Dušan Gaľo)

2013, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayk3p/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vybrané omamné a psychotropní látky, jejich vliv na život člověka a poskytnutí první pomoci při akutních intoxikacích
 (Jana Šlupinová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdyvu/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
 (Monika LEŠETICKÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qcpvqr// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Identifikace a stanovení omamných a psychotropních látek ve vlasech
 (David Kurfiřt)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mh82u1// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Trestní postih výroby, šíření a jiné protiprávní nakládání s omamnými a psychotropními látkami
 (Aneta Jakešová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9cv7pm// | Právní specializace / Právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Zdravotně-edukační péče o mladistvé se závislostním chováním na omamných a psychotropních látkách v České republice a v Řecku
 (Nikos Nacis)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//32zb8f// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní aplikační a psychologické otázky)
 (Kateřina Holá)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tk3if/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Detekce a identifikace alkaloidů jako návykových látek pomocí povrchem zesílených vibračně spektroskopických technik
 (Oleksandr Volochanskyi)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//b91h06// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Detektory návykových látek
 (Petr DĚDIČÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ot0yt0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)