Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nahon

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Oboustranný náhon dlouhého kuličkového šroubu
 (Jiří Kašpárek)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//q9u6ta// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Papírna a Weisshuhnův náhon v Žimrovicích z hlediska památkové péče
 (Andrea OBRUSNÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t7mt1q// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Práce na příbuzné téma

Náhon rotačních nástrojů
 (Jan Hrubý)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114744 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vodní náhony - zanikající prvek údolních niv
 (Lucie Buryšková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umton/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Hydrologické funkce náhonů za nízkých a vysokých vodních stavů
 (Eva Svobodová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u83tx/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Vodní náhony v Olomouckém a Zlínském kraji
 (Miloš NEKUŽA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//akewmx// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Staré náhony a jejich funkce v krajině v minulosti a v současnosti
 (Eva Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vn56u/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu
 (Lucie Gernešová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ybqhx3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza hydraulických a hydrogeologických poměrů náhonů s využitím GIS
 (Jiří Klepek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119986 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Změna konceptu hotelu Baltaci „U Náhonu“ ve Zlíně
 (Barbora Gregorová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id//di7ku7// | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)