Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dálnice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Vliv silniční dopravy na životní prostředí
 (Ladislav Krušina)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//3rb7lv// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Práce na příbuzné téma

Vliv dopravy na životní prostředí se zaměřením na silniční dopravu
 (Michaela Sýkorová)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//789rlv// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Přeprava a způsob ochrany nebezpečných látek v silniční dopravě a jejich vliv na životní prostředí
 (Marek Svoboda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ll91zf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Dopady silniční dopravy na stav životního prostředí ve městě Brně a možnosti jejich řešení
 (Roberto Zanetti)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//206a4o// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Emise plynných produktů třecích procesů v brzdových systémech automobilů a jejich dopad na životní prostředí
 (Věroslava Foldina)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110934 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu silnic na životní prostředí
 (Alexandra Alčerová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92218 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Posuzování vlivů silničních dopravních staveb na životní prostředí
 (Jaromír Tůma)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103094 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Práce na příbuzné téma

Silniční propojení města Děčín s dálnicí D8 v souvislosti s jeho vlivem na životní prostředí
 (Pavel Kumstát)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83032 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Problémy s hlukem kamionové dopravy - vliv na životní prostředí
 (Lukáš Červenka)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a7g48/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Silniční nákladní doprava v ČR v kontextu evropské silniční dopravy a uplatňování moderních trendů vývoje v silniční dopravě ČR
 (David Centrich)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74495 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)