Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mikroskopie, atomárních, sil

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Zobrazování struktur elektronických systémů užitím skenovací mikrovlnné mikroskopie\nl{}
 (Tomáš MARTÍNEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qcmrsc// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Zobrazování polovodičových struktur užitím mikroskopie atomárních sil\nl{}
 (Josef KUDĚLKA)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w2la9k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Mikrovlnná syntéza magnetických nanočástic oxidů železa
 (Martin OCHMANN)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1zkc8v// | Fyzika / Nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Dokování proteinů do map z mikroskopie atomárních sil
 (Pavol Mikulaj)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3j9o/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Studium vybraných struktur pomocí mikroskopie atomárních sil
 (Patrick Gono)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmsxi/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Studium DNA a magnetických nosičů metodou mikroskopie atomárních sil
 (Hana ZAPLETALOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2j0c1c// | Lékařská biofyzika / | Práce na příbuzné téma

Analýza struktury a pružnosti molekul kolagenu za různých podmínek za použití mikroskopie atomárních sil
 (Martin Tlučhoř)

2015, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//0oytts// | Biomedicínský inženýr / | Práce na příbuzné téma

Studium nukleových kyselin pomocí mikroskopie atomárních sil
 (Soňa Hrušková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m838z2// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Diagnostika tvaru a velikosti nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil
 (Iveta Papežová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uvsb61// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Studium povrchů pevných materiálů pomocí mikroskopie atomárních sil
 (Daniel Kiss)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117220 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)