Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Vibrace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Elektronické monitorování plodu - variabilita hodnocení kardiotokografie za porodu
 (Lukáš Hruban)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqwj4/ | Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů
 (Jakub FIALA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//al7cr4// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Vibrace asynchronních elektromotorů napájených z měniče kmitočtu.
 (David Sandri)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115978 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Měření a analýza vibrací mechanické konstrukce anténního systému radaru
 (Josef Jordán)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wq8u8j// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Vibrace ventilátorů spalovacího vzduchu do pece
 (Jan Škrabal)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109617 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

Analýza vibrací parního ventilu ze signálů absolutního chvění
 (Martin KÁŠ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ceh8he// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Práce na příbuzné téma

Analýza závislosti vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
 (Jiří Struž)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129613 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza metod měření vlivu hluku a vibrací na člověka
 (Jana Sejkorová)

2013, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xgcm67// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Hygienická problematika faktorů hluk, prach a vibrace na pracovišti broušení odlitků
 (Květa STODOLOVSKÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xkt1hx// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů
 (Jakub FIALA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//al7cr4// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)