Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

environmentalnimi postoje a hodnoty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Časové perspektivy a jejich vazba na proenvironmentální postoje a chování
 (Renata Svobodová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yowst/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Etická východiska v praxi lektorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 (Jan Horák)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x01vp/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Srovnávací výzkum postojů a přístupů pracovníků environmentální výchovy v kontextu přeshraniční spolupráce. Případová studie NP Šumava a NP Bavorský les.
 (Anna Němcová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/all8t/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Postoje vybraných znevýhodněných skupin osob k přírodě a životnímu prostředí
 (Lucie KNOTKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qrtl7c// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Zeleň nebo beton? Postoje starousedlíků a novousedlíků ke změnám horní Bystrce
 (Andrea Křivánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpcxc/ | Mediální a komunikační studia / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Materialistická hodnotová orientace a vztah k životnímu prostředí u vynořujících se dospělých
 (Vendula ŘÍČAŘOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//flenrl// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Environmentální hodnoty jako součást individuálního životního stylu a základ nových kolektivit
 (Monika MRÁZOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fbfdip// | Sociologie / | Práce na příbuzné téma