Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mezinárodní právo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky v České republice a v Řecku
 (Aneta MERKSBAUEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wz3yme// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vliv národnostních menšin v Litvě na vztahy mezi Litvou a Polskem a Litvou a Ruskem
 (Vendula Karásková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajuvg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Evropská unie a zavedení měny EUR v EU a v ČR - související měnová rizika a jejich řízení
 (Antonín Hájek)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Práce na příbuzné téma

Konflikt mezi právy uživatelů audiovizuálních děl a vlastníků autorských práv v mezinárodním a evropském kontextu
 (David Sláma)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u21ul/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů
 (Adam Pařík)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75682 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod
 (Radek Viliš)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6y5k/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Práce na příbuzné téma

Zásady efektivity a rovnocennosti unijního práva a jejich aplikace vnitrostátními soudy členských států
 (Dušan Sulitka)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k39zj/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo | Práce na příbuzné téma

Interakce fóra a práva rozhodného na příkladu individuálních pracovních smluv dle Nařízení Brusel Ibis a Řím I
 (Kateřina Remsová)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/daxp6/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Práce na příbuzné téma

Příčiny konfliktu mezi indickou vládou a hnutím nakšalitů
 (Petr Fena)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3y55/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)