Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

index lomu vzduchu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metody měření indexu lomu vzduchu
 (Petr Šafařík)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/at778/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Metody měření indexu lomu vzduchu
 (Petr Šafařík)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/at778/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Interferometrie s kompenzací fluktuací indexu lomu vzduchu - experimentální ověření principu
 (Miroslava Holá)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//z1cy8i// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Práce na příbuzné téma

Duplexer na bázi dutinového rezonátoru pro primární radiolokátor
 (Tomáš Hnilička)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q6mdbm// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Navázání nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru
 (Ondřej Denk)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//49jslg// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Rozložení teplotního pole v piezoelektrickém rezonátoru a jeho vliv na rezonanční kmitočet
 (Zbyněk Sixta)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//a720wr// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Práce na příbuzné téma

Měření rezonančních frekvencí dutinového rezonátoru
 (Jiří HLÍNA)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8lbju2// | Elektrotechnika a informatika / Telekomunikační a multimediální systémy | Práce na příbuzné téma

Měření permitivity plynů rezonátorovou metodou
 (Jakub Tesař)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc7no/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Zpracování signálu z mikrovlného koaxiálního rezonátoru
 (Ondřej TROCHTA)

2005, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7xjr36// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu | Práce na příbuzné téma