Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

administrativní zátěž

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe)
 (Pavla Zulkovská)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t911g/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza výkonu advokacie z pohledu daňové, účetní a administrativní zátěže v závislosti na zvolené formě podnikání
 (Michal Hanych)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnjpo/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků
 (Monika Oberreiterová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//39lmik// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů
 (Lenka Šulcová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lx70w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních
 (Soňa FOJTÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4msgr2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Administrativní náročnost veřejných výdajových programů
 (Eva Forgáčová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21067 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Analýza snižování administrativní zátěže podnikatelů
 (Lucie Součková)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ho2vqw// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Práce na příbuzné téma

Analýza financování projektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Republika -- Svobodný stat Sasko v letech 2007 - 2013
 (Nikola Foktová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52535 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Pyrotechnická zátěž území České republiky, související rizika a asanace
 (Filip Šťastný)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//opn043// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Psychická zátěž vojáků Armády České republiky a její zvládání
 (Petr KUTAL)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//volhvy// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)