Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tunel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Jan Štorkán)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103499 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě
 (Kateřina Bílková)

2020, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6x7la// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Přeprava a způsob ochrany nebezpečných látek v silniční dopravě a jejich vliv na životní prostředí
 (Marek Svoboda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ll91zf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dopadů dopravní nehody s únikem nebezpečné látky
 (Miroslav MACHALA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c0ompo// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Rizika přepravy nebezpečných látek v mezinárodní silniční dopravě
 (Klára Netočná)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75938 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Zajištění bezpečnosti přepravy nebezpečných látek v silniční dopravě
 (Tomáš Pravda)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Práce na příbuzné téma

Dohody AETR a ADR a jejich význam pro bezpečnost a plynulost silniční dopravy
 (Filip Koubek)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wl0268// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Kontroly nákladních silničních vozidel na pozemních komunikacích přepravujících materiál dle dohody ADR a živá zvířata
 (Veronika Jedličková)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rngfzg// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Práce na příbuzné téma

Přeprava nebezpečných věcí podle dohody ADR ve Zlínském kraji
 (Radek Klimek)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oxulop// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)