Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

flammable liquid

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin
 (Petr Dolníček)

2018, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137493 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Hašení požáru vybraných typů hořlavých kapalin vodní mlhou
 (Daniel Ondrušík)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128094 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Ochrana stěn skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny před slunečním zářením a při požáru
 (Vít Peterek)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111273 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv změn bodu vzplanutí směsí hořlavých kapalin na bezpečnost používání
 (Daniela Lahutová)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94364 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti tvorby aerosolů hořlavých kapalin
 (Jakub Vožický)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79158 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou
 (Petr Mikulčák)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79297 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Porovnání vlivu znečištění tří druhů pevných materiálů hořlavou kapalinou na vznětlivost určenou metodou podle Setchkina
 (Radovan Kaňa)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69020 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza současného stavu požárního nebezpečí skladu hořlavých kapalin ve firmě Benteler Automotive s.r.o v Rumburku
 (Milan Tabi)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88617 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou
 (Martin Štolba)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79266 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu inertních příměsí na teplotní meze výbušnosti
 (Jakub Ivan)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79039 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma