Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysoká pec

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Odsíření spalin z bloků B 2, 3, 4 tepelné elektrárny Počerady
 (Tomáš Strouhal)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74682 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Redukce kyanidu ve vodách plynočistírenského okruhu vysoké pece
 (Vladislava Kinďurová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101193 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh zařízení pro tvorbu náhradního vysokopecního plynu na bázi zemní plyn + dusík pro plynové hospodářství hutního závodu
 (Zdeněk Smetana)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87980 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh proudového kompresoru pro odsávání vysokopecního plynu
 (Richard Wenzel)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117460 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalování práškového uhlí s přídavkem plynu z hlediska tvorby emisí
 (Kamil Sikora)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82095 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Kyanidy v odpadních vodách
 (Michael Fridrich)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//r1okqz// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Studium reakcí 3-substituovaných-3-halogenchinolin-2,4(1H,3H)-dionů s kyanidy
 (Radek JANOVSKÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fnzwab// | Chemie a technologie potravin / Chemie potravin a bioaktivních látek | Práce na příbuzné téma

Izotachoforetické stanovení kyanidů
 (Klára Sollichová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8412ii// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody s obsahem kyanidů
 (Petra Langhammerová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119703 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Chování kyanidů přítomných ve vybraných průmyslových vodách
 (Adam Zelenka)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114463 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)