Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

evakuace nemocnice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Plánování evakuace, jako součást krizové připravenosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Pardubická nemocnice
 (Michaela POSPÍŠILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nrel2m// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení
 (Lada SKÁCELOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cm78oq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Analýza možností a způsobů evakuace Uherskohradišťské nemocnice
 (Jiří Slovák)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xjh467// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Evakuace nemocnice při bezprostředním ohrožení
 (Vojtěch Dostál)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105293 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Simulace evakuace nemocnice
 (Jakub Novák)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28495 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Plánování evakuace, jako součást krizové připravenosti Nemocnice České Budějovice, a. s.
 (Michaela POSPÍŠILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gdckp6// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Požární ochrana a možnosti evakuace jednotky intenzivní péče Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
 (Jaroslav Student)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8082 | Specializace v pedagogice / Bezpečnost práce v nevýrobní sféře | Práce na příbuzné téma

Připravenost Nemocnice Prachatice, a. s., na řešení mimořádných událostí
 (Anna SOSNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b7e8lf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Evakuace velké nemocnice
 (Radovan ŽÁČEK)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//osmtml// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov
 (Barbora ALFIERI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha4t9k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)