Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Přírodní rezervace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Invazivní druhy živočichů a jejich současný stav v České republice.
 (Kristýna VRABCOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tt588j// | Biologie / Biologie-Geografie | Práce na příbuzné téma

Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic.
 (Alena NEJEDLÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//otxsto// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Nepůvodní druhy raků na Slovensku
 (Boris LIPTÁK)

2019, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xnq261// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Exotické druhy herpetofauny v Evropě a jejich dopady na původní druhy
 (Michal VOREL)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bg3hws// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy sinic a řas v okrese Jihlava
 (Antonín MELICHAR)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jc3m6h// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka
 (Michal Maxa)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5pg2/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Hodnocení národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko a přírodní památky Čertovy skály metodikou "geosites/geomorphosites"
 (Karolína Garguláková)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bgilsb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Inventarizační průzkum přírodní rezervace Pučanka
 (Kristýna MICHALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d1ru9e// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vývoj odonatofauny přírodní rezervace Trnávka
 (Iveta DEMLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//t1aku2// | Biologie / Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání) | Práce na příbuzné téma

Inventarizační průzkum přírodní rezervace Lopata
 (Petr MOUTELÍK)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lzosxz// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)