Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vranka obecna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Denní a noční aktivita hlaváče černoústého a vranky obecné
 (Zdeněk POLÍVKA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w6lsg1// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Vliv parametrů prostředí na populaci vranky obecné (Cottus gobio)
 (David MILOTA)

2022, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g05w9c// | Učitelství biologie pro střední školy / Učitelství biologie pro SŠ (maior) - Učitelství geografie pro SŠ (minor) | Práce na příbuzné téma

Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře)
 (Eva Marešová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtmy3/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv morfologie toku na základní populáční charakteristiky vranky obecné
 (Tereza MENTLOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//79xbma// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Monitoring vranky obecné (Cottus gobio) v horním toku Labe.
 (Michal GUČÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5qv7ju// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Výskyt a ohrožení vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus) ve vybraných přítocích Rožnovské Bečvy
 (Miroslav Kubín)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//oc3787// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma