Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Komunikativní kompetence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Lingvokulturologický aspekt učebnic ruštiny a jeho vliv na rozvoj komunikativní kompetence studentů
 (Tadeáš Michal Kratochvíl)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqkdl/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Metody a přístup práce s amatérským hercem inspirované Hanou Frankovou a Matějem T. Růžičkou a jejich reflexe
 (Adam Wicha)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/h3x8y/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Reflexe a sebereflexe učitelů tělesné výchovy
 (Ondřej Černý)

2020, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rcqog/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Metody reflexe a sebereflexe učitelů na prvním stupni základních škol
 (Veronika PINĎÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ukf7o9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Problematika reflexe v rámci osobnostní a sociální výchovy.
 (Pavlína Handlířová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfexv/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Dítě a rozvod (rozchod) rodičů a jeho dopad v dětské literatuře pro mladší a střední školní věk
 (Gabriela SEHNALÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//01t942// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Didaktické hry a aktivizující výukové metody v praktickém vyučování pro obory pozemního stavitelství
 (Jakub Strýček)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzrr8/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Vnímání a reflexe privátního a veřejného prostoru u uživatelů online sociálních sítí
 (Lucie Paseková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c542k/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Rozvíjení komunikativní kompetence a jazykové gramotnosti žáků ZŠ v hodinách anglického jazyka prostřednictvím sebereflexe učitele.
 (Klára NAVRÁTILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7biqqf// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole
 (Katrin HRUBÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nmbt8b// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)