Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zpětný odběr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik
 (Jaromír Vondruška)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119618 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Elektroodpad a kolektivní systém
 (Alena Javůrková)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//homj6j// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Práce na příbuzné téma

Systém nakládání s elektroodpadem ve vybraném regionu
 (Filip Hylák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dq5i8p// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Využití tříděného recyklovatelného odpadu v činnostech mateřské školy
 (Stanislava NOVÁKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tggngp// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Zpětný odběr vybraných výrobků a jejich recyklace
 (Pavlína Myšáková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92535 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání v problematice recyklace odpadu na SŠ
 (Tereza Langrova)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgwvz/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadu uměním: příklady užití odpadu ve výtvarném umění 20. století
 (Helena Matulová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw3v6/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Role recyklace v tvorbě
 (Michaela Maštalířová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfdj2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic
 (Ján Rusnák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119581 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Fenomén recyklace v současné umělecké tvorbě z pohledu fotografie
 (Karolina Ketmanová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gfijg/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)