Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

informovanost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zpětný odběr elektrozařízení v České republice
 (Filip ŠTOLL)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7jqenr// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Komparace firem zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení
 (Jan ROCHOVANSKÝ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//giksx1// | Ekonomika a management / Logistika a management | Práce na příbuzné téma

Zpětný odběr elektrozařízení
 (Kateřina Tomášová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24545 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zpětný odběr elektrozařízení
 (Veronika Balounová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5949 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Práce na příbuzné téma

Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení
 (Veronika Hamáčková)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/18005 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
 (Zuzana Jáklová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31092 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nakládání s elektrozařízeními v rámci zpětného odběru v Jihomoravském kraji
 (Jan Salnek)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cv970m// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Vývoj a problematika zpětného odběru v ČR
 (Filip Štajger)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//4yb2vi// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik
 (Jaromír Vondruška)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119618 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Elektroodpad a kolektivní systém
 (Alena Javůrková)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//homj6j// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Práce na příbuzné téma