Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

struska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 (Sára DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc3wve// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Obaly a odpady z obalů - recyklace a zpracování
 (Martina Kačerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86789 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o.
 (Miroslav MACKO)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b5f236// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Recyklace a zpracování pneumatik
 (Marcela IBERMAJEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hmkzi4// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zpracování a recyklace odpadního textilu
 (Daniela Suchá)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92795 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Nové postupy zpracování elektro-odpadu - 1. fáze recyklace
 (Tomáš SECHOVSKÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//osq510// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití strusky z výroby oceli v EOP v různých odvětvích průmyslu a porovnání ekonomického dopadu na firmu při uložení a využití strusek
 (Roman Kupka)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83348 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Úprava ocelárenské strusky pro využití ve stavebnictví.
 (Vojtěch Šimíček)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//fs28w9// | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Analýza interního využití a prodeje vysokopecní strusky a vyhodnocení jejich ekonomických efektů
 (Drahomíra Oborná)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87626 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití strusky po metalurgickém zpracování rud k získávání neželezných kovů
 (Daniela Jurčíková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92072 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)