Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tribologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tribologie rozebíratelných spojů
 (Michal Kuběnka)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//bf4n0z// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Tribologie pro letecké aplikace
 (Mikoláš Rendl)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2x8hq7// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv čistoty provozních a technologických kapalin na provoz stroje
 (Petr Viktorin)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109721 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

Konstrukce zařízení pro měření součinitele tření
 (Tomáš SKOPAL)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//darz4f// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Diagnostika – přístroje, měřidla, pomůcky.
 (Ivo Rozsypálek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81521 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

Tribologické charakteristiky polymerů
 (Pavel BUCHTA)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8i6mof// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Práce na příbuzné téma