Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dřevní štěpka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Výpočet praktické spalné teploty ve spalovací komoře kotle o výkonu 100 t.h-1 společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o
 (Ondřej Mikulín)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104274 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Návrh spalovací komory pro spalovnu radioaktivních odpadů
 (Martin Boháč)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93822 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh spalovací komory pro nahřívání pyrolýzní pece
 (Petr Pavlík)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93736 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalovací komora pro Flexibilní energetický systém
 (Jakub Janečka)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104686 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh spalovací pece s dohořívací komorou pro spalovnu odpadů
 (Helena Michalcová)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81241 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza dějů ve spalovacím prostoru
 (Václav Pospíšilík)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117470 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Koncept kotelny pro spalování dřevní štěpky
 (Jana Vilášková)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115117 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Příprava, vlastnosti a spalování tuhých biopaliv -- vybrané aspekty
 (Jan Klepárník)

2014, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a3sbzi/zaverecna_prace.pdf/ | Lesní inženýrství / Technika a mechanizace lesnické výroby | Práce na příbuzné téma

Testování a případná úprava řídicího softwaru pro sběrnicový systém KNX\nl{}
 (Martin KOLAŘÍK)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f6iema/downloadPraceContent_adipIdno_12010/ | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh ohříváku vody pro kotel na biopaliva
 (Rostislav Hrůzek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137072 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)