Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

qrs komplex

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Detekce QRS komplexu s využitím oktantů
 (Lenka Plačková)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119121 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace neuronových sítí pro detekci QRS komplexů
 (Jiří KRAMÁŘ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bzt6pf// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod softwarové detekce QRS komplexu
 (Ondřej Palík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128523 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Extrakce příznaků z EKG signálu – laboratorní úloha
 (Magdaléna Najbrtová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136210 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Hodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koní
 (Jana Svačinová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3t7g/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu magnetické rezonance na diagnostickou kvalitu EKG a VKG signálů
 (Lucie Pešková)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//gucgrn// | Biomedicínské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Detekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKG
 (Jitka Jirčíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kwogv/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Zjištění vlivu Hisovské stimulace na VCG průběhy
 (Tomáš Kubát)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//nrtnon// | Biomedicínské inženýrství / | Práce na příbuzné téma