Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nakládání s odpady

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 » (celkem 44 prací)
Optimalizace nakládání s odpady v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
 (Radim ZAŇKA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v7usx1// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve zdravotnictví
 (Kateřina Štěchová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8jfr8f// | Biomedicínské inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
 (Petra DLOUHÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jnyjj0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení způsobů nakládání s odpady ze zdravotnictví
 (Anna Blažková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gs9qmx// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

NOVÉ ASPEKTY V LIKVIDACI INFEKČNÍHO ODPADU VE ZDRAVOTNICTVÍ
 (Edita KRŇOULOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kjrzl9// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Odpady ve zdravotnických zařízeních a jejich dopady na životní prostředí
 (Šárka Bončková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81988 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve velkokapacitních prádelnách
 (David VALIŠ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f7yyix// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Odpadové hospodářství města Uherský Brod
 (Stanislava Mičíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zhb1mu// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Odpadové hospodářství v podniku
 (Tereza Slavíková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137416 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Odpadové hospodářství vybraného podniku
 (Barbora Zvárová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uu085o// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 » (celkem 44 prací)