Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Spalování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec
 (Kateřina VANÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f70pu7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Sledování množství odpadů v Libereckém kraji a jejich zpracování firmou Termizo
 (Andrea SCHULTZOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2393 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Zneškodňování odpadů spalováním ve spalovně Termizo - Liberec
 (Čeněk POVA)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w4eh3o// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Pevné zbytky ze spalování komunálních odpadů jako surovina pro výrobu geopolymerů
 (Radim SRNSKÝ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jmkzrw// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
 (Lucie Nencková)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53546 | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Využití odpadů z cihlářské výroby se zaměřením na společnost Wienerberger, a.s., Hostomice
 (Ondřej MOFLÁR)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5zx9is// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Problematika nakládání s odpady ve společnosti České Aerolinie a.s. Praha
 (Lenka ZDEŇKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2434 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma