Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

směsný komunální odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný komunální odpad - současná situace v Uherském Hradišti a návrh optimalizace
 (Monika GREBEŇOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q18ay3// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Hydraulika zařízení pro spalování BIO odpadu
 (Jiří Němec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137021 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Výzkum využití odpadů po spalování biomasy pro odstraňování ropných produktů z vod a pevných povrchů.
 (Alexandr Trapl)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120127 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Spalování odpadů v lokálních topeništích
 (Ondřej Slamják)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103624 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Likvidace odpadu metodou spalování ve spalovně SITA a. s. Trmice
 (Daniel KRYŠTŮFEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9msxx0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Tlakový systém parního kotle pro spalování komunálních odpadů s vyššími parametry páry
 (Jan Skýba)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88145 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Spalování radioaktivních odpadů
 (Jiří Fogaraši)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93909 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh mezipřehříváku páry pro kotel na spalování komunálních odpadů
 (Jan Janša)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93756 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Středotlaký parní kotel na spalování odpadních produktů z výroby bioetanolu.
 (Lukáš Zelinka)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88047 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)