Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odborný styl

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Specifické rysy žánru diplomové práce a jeho zařazení do soustavy funkčních stylů
 (Iva Kolouchová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elp1w/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Detektivní žánr v tvorbě Josefa Škvoreckého
 (Martin Kirš)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aon2j/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická práce: Požadavky žánrové tvorby na střih filmu 2. Praktická práce: Vážná známost, hraný film - délka minimálně 20 min., střihová skladba
 (Filip Veselý)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p3bq2l// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Literární žánr antiutopie jako podnět pro literární výchovu
 (Ellen FOJTÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xm1g2j// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ SV pro SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Žánr obrazu ze života v časopisu Lumír (1859–1860)
 (Barbora Zoja Zuchová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oiqhk/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Diplomová práce: Teoretická část: Timed Backup - fotografické album. Praktická část: a) reprezentativní publikace: Seasonal Fruits b) volný výstavní soubor: Untitled
 (Dana POLOLÁNÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//437u7t// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Žánr fantasy ve vybraných národních literaturách
 (Jana Pospíšilová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohwf9/ | Filologie / Literární komparatistika | Práce na příbuzné téma

Žánr mořské literatury v díle Ioanny Karystiani (Malá Anglie, Nevěsty, Suel)
 (Margareta Daňková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w55lf/ | Filologie / Mediteránní studia | Práce na příbuzné téma

Stylové normy související s kompozicí odborného textu - na vzorku vybraných diplomových prací
 (Iva Kolouchová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3fft/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Stylové normy související s kompozicí odborného textu - na vzorku vybraných diplomových prací
 (Iva Kolouchová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3fft/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)