Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dětská mozková obrna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Mozková obrna versus Cockayne syndrome
 (Hana Willmannová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su0y5/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Edukace žáka s diagózou dětská mozková obrna ve třídě základní školy praktické
 (Kamila Vaňková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjgyr/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Potřeba zavedení holistického přístupu v péči o dítě s diagnózou dětská mozková obrna
 (Dana ŠLECHTOVÁ)

2011, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixh9ev// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Práce na příbuzné téma

Specifika edukace žáků s dětskou mozkovou obrnou v základní škole pro tělesně postižené v České republice ve srovnání se spolkovou zemí Baden-Württemberg
 (Klára Malá)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2hwk/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Vliv školní tělesné výchovy na změny osobnosti integrovaného žáka s dětskou mozkovou obrnou
 (Petr Kalinec)

2006, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvoil/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Podmínky pro uskutečňování RVP ZV ve vzdělávacím oboru tělesná výchova u žáků se zdravotním postižením v procesu inkluze
 (Andrea Fialová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwx9a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Tělesná výchova žáků s mentálním postižením a možnosti využití psychomotorických prvků ve výuce
 (Markéta Sedláková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxbib/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením v předmětu tělesná výchova
 (Vladimíra Škopová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7228 | Speciální pedagogika / Sociálně výchovná péče o smyslově postižené | Práce na příbuzné téma

Školní tělesná výchova žáků s mentálním postižením
 (Hana Habartová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gcggrw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)