Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tříděný odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem
 (Michaela JANEŠÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mxggf// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem
 (Michaela JANEŠÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mxggf// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Vědomosti o třídění komunálního odpadu na základních školách v Hustopečích a metody pro zvýšení efektivity třídění
 (Lenka Hrabalová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//nvf96x// | Geografie / Geografie - Biologie v ochraně životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Podzemní kontejnery na tříděný odpad
 (Kamila Vondráčková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92449 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Projekt zřízení kontejnerů na tříděný odpad ve Zlíně na tržišti "Pod Kaštany"
 (Martin DRÁBEK)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9awa8q// | Ekonomika a management / Management a marketing | Práce na příbuzné téma

Jak správně třídit odpad?, průzkum povědomí obyvatel Zlínského kraje
 (Martin JURČA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fy55e1// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Učíme se třídit odpad v mateřské škole
 (Lenka HÁJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ujyma4// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma