Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

studium

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Syntéza a studium komplexních sloučenin Co(III) a pentadentátních Schiffových bází a studium jejich protinádorové aktivity
 (Stanislav KUČERA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7yjnkz// | Chemie / Bioanorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Využití elektrochemických metod pro studium redoxních vlastností a analýzu léčiv - studium elektrochemické oxidace zopiklonu
 (Jakub TÁBORSKÝ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mgnuny// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Paralelní studium více vysokých škol
 (Kresová Kresová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewtm9/ | Sociální pedagogika a poradenství / | Práce na příbuzné téma

Sedimentárně-geologické studium "spodnobadenských klastik" ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole.
 (Hana Valentíková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xi23g/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Role středních škol v procesu přípravy studentů na vysokoškolské studium
 (Martina Šmeralová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7d7a/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Experimentální systémy pro studium interakcí nádorových buněk a jejich mikroprostředí in vitro.
 (Milena Mařáková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hb0o0/ | Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Studium mikroRNA asociovaných s rozvojem a progresí vybraných solidních nádorů pomocí moderních biofyzikálních metod
 (Kristýna Nováková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf66p/ | Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie / Patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Studium sociologie a mediálních studií a žurnalistiky očima studentů
 (Veronika Kynčlová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nrv3o/ | Mediální a komunikační studia / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Interakce proteinu p53 s DNA: studium vlivu látek modulujících strukturu DNA, koncentrace solí a využití elektrochemických metod ke studiu protein-DNA interakcí
 (Peter Šebest)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gukpk/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Tajně organizovaná teologická studia a příprava řeholních a diecézních kandidátů kněžství na pastorační činnost v letech 1948-1989 v centralizačních klášterech, internačních a přeškolovacích táborech, věznicích a individuální studium při zaměstnání.
 (Stanislav Hlavica)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3ioc/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)