Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

smrk ztepilý

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
 (Natálie Pernicová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e64lpx// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Kombinovaný vliv sucha, UV záření a koncentrace CO2 na buk lesní a vybrané druhy horského lučního ekosystému
 (Barbora Veselá)

2020, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fwg2l7// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Vliv zvýšené koncentrace CO2 na ontogenetický vývoj pilatky smrkové.
 (Barbora SONNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r16t3v// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Účinky zvýšené koncentrace CO2 na asimilační procesy
 (Šárka BORSKÁ)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vsfvqj// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Interakce působení různé teploty, úrovně ozářenosti a koncentrace CO2 na asimilační procesy vybraných druhů lesních dřevin.
 (Ladislav ŠIGUT)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qkvmpp// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Diferenciace obsahu sacharidů v rostlinném materiálu vyšších rostlin vlivem zvýšené koncentrace CO2 a aklimovaného na různé teploty.
 (Petra TESLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xunabj// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv zvýšené koncentrace CO2 na regulaci fotosyntézy diazotrofních sinic
 (Kristina FELCMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jflhvx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekologické aspekty ochrany životního prostředí a možnosti snižování emisí CO2 v metalurgii
 (Daniel Bielan)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133091 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin
 (Denis HAVLENA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwxy9s// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismu
 (Božena PTÁČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cs0fys// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)