Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Měření účinnosti provozovaného tepelného výměníku
 (Petr HEJMA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zr6nia// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Stanovení výkonu tepelného výměníku
 (Alena PETRENKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//te8a4u// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Zvyšování účinnosti krbových kamen pomocí tepelného výměníku
 (Ondřej Humpolec)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105048 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Návrh konstrukční úpravy vstupní části elektrárenského výměníku pomocí numerických simulací proudění páry
 (Jan BÍLEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9njivq// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Theses on a related topic

Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s využitím tepelného čerpadla
 (Jiří Szotkowski)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106152 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Stanovení výkonu tepelného výměníku
 (Alena PETRENKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//te8a4u// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu
 (Petr Krameš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129723 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Návrh výměníku tepla (deskový výměník z grafitových kompozitů - typ sůl - sůl, vstupní teplota 720°C)
 (Jan JÍLEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfp8u6// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Návrh a výpočet výměníku pro klimatizační jednotku osobního automobilu
 (Tomáš Stolařík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117299 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}
 (Tomáš GOŇA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pycz5d// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)