Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Poradenství v ergoterapii v primární péči u pacienta s diagnozou Roustroušená skleroza
 (Lucie NUSLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jlsbed// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská práce o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči
 (Jitka LEHEČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s6lo8i// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Pacient s roztroušenou sklerózou v péči agentury domácí péče
 (Dita KOLÁŘOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x33svx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Domácí terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí Homebalance
 (Tereza Skalová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ok7da9// | Fyzioterapie / | Práce na příbuzné téma

Koordinace rehabilitace v domácí péči u osob s postižením centrální nervové soustavy
 (Kateřina KUBIENOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0tvohx// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Pacient s roztroušenou sklerózou v péči agentury domácí péče
 (Dita KOLÁŘOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x33svx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče
 (Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mrnozy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Spolupráce sester agentury domácí péče a rodinných příslušníků v péči o pacienta po cévní mozkové příhodě
 (Petra SILOVSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3fgrhw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Pacient závislý na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí
 (Lucie PLÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1zhsxu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující léčbu bércových vředů u pacientů v agenturách domácí péče
 (Michaela Štursová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//33elrw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)